ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider
دکتر یوسف سعیدیمسئول فنی آزمایشگاه
دکتری علوم آزمایشگاهی
دکتر محمد پوریاسینمسئول بخش مولکولی
دکتری زیست شناسی-ژنتیک مولکولی
سوده مقدسیمدیر کنترل کیفی
کارشناسی ارشد بیوشیمی
رزومه مسئول فنی آزمایشگاه دکتر یوسف سعیدی
Image
 • مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف سعیدی

ایمیل: Yousefsaeedi36@yahoo.com 

 • سوابق تحصیلی:
 • دکتری علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سوابق آموزشی
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 • مدرس ایمونولوژی و سرولوژی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 • مدرس هماتولوژی و بانک خون، ایمونولوژی و سرولوژی و قارچ شناسی دانشگاه آزاد شاهرود
 • سوابق کاری
 • مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم 
 • مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان مهر 
 • مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شهریار 
 • مسئول بخش هماتولوژی و بانک خون بیمارستان مرکز طبی کودکان
رزومه دکتر محمد پوریاسین
رزومه خانم سوده مقدسی
X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است