ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider

پرسش های متداول آزمایشگاهی

آزمایشگاه حکیم در چه ساعت هایی فعال است؟

شنبه الی چهارشنبه، 6:30 صبح تا 20:30

پنج شنبه 6:30 صبح تا 19

به غیر از مراجعه حضوری، از چه طریقی می توانم جواب آزمایش خودم را از آزمایشگاه حکیم دریافت کنم؟
آزمایشگاه حکیم با چه سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد می باشد؟
آزمایشگاه حکیم چه خدمات غیرحضوری دارد؟
مدارک لازم برای انجام آزمایش

ارائه دفترچه بیمه به منزلۀ کارت شناسایی میباشد و پذیرش افراد با تعیین هویت انجام میشود، 

مدارک لازم برای ارائه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش چیست؟
ارایه کارت شناسایی جهت انجام چه آزمایشهایی الزامی می باشد؟
چرا باید آزمایش خود را مجددا تکرار کنم؟

بر اساس استاندارهای رایج در آزمایشگاه، در بعضی موارد جهت تایید نتایج آزمایشها ، نیاز به تکرار آزمایشهای یا انجام آزمایشهای تکمیلی میباشد. 

آیا امکان دارد نتیجه یک آزمایش در آزمایشگاههای مختلف، متفاوت باشد؟
آیا کارشناسان آزمایشگاه میتوانند نتیجه آزمایش را برای مراجعه کننده تفسیر کنند؟
آیا امکان نمونه گیری در منزل وجود دارد؟
کدام آزمایشها الزاما به ناشتایی نیاز دارند؟

ACTH (ناشتایی از نیمه شب), Alkaline Phosphatase, 

Alpha 1-Acid Glycoprotein, 

Amino Acids (شیرخواران 4 ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگسالان 12 ساعت),

Ascorbic Acid, Calcitonin, Ceruloplasmin,

FBS, Folic Acid, Glucagon, HDL, LDL, Iron, Lactose Tolerance Test, 

Leptin (12 ساعت ناشتایی)

 Lipase, PTH, Schilling Test, Transthyretin, 

Triglycerides (10 تا 14 ساعت)

Vitamin A (حداقل 8 ساعت)

برای کدام آزمایشها بهتر است ناشتا باشید؟
مناسب ترین زمان مراجعه برای آزمایشات نیازمند ناشتایی چه ساعاتی است؟
مدت زمان ناشتایی لازم برای آزمایشات روتین چند ساعت است؟
حداکثر زمانی ناشتایی چند ساعت است؟ اگر این زمان بیشتر شود چه تأثیراتی بر نتایج آزمایش دارد؟
آیا ناشتایی برای برای آزمایشهای مربوط به تیروئید لازم است؟
آیا جهت آزمایش ادرار، ناشتایی لازم است؟
زمان مجاز برای تحویل نمونه های جمع آوری شده ادرار یا مدفوع به آزمایشگاه چقدر است؟
حجم نمونه ادرار در آزمایش های ارزیابی ادرار (UA) و کشت ادرار (UC) چقدر باید باشد؟
X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است