ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (برگه پذیرش نمونه پاتولوژی.docx)پذیرش پاتولوژیفایل ورد494 kB
 Logo Hakim3   آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم

(پرسشنامه نمونه پاتولوژی)
 iso hakim

 

برگه پذیرش نمونه پاتولوژی

شماره پذیرش:            نام و نام خانوادگی:                    جنس:

سن:                               محل تولد:                      نام پدر:

آدرس محل سکونت:

تلفن ثابت:                                  تلفن همراه:

نام و تلفن پزشک:

محل نمونه برداری:                            تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

علت مراجعه به پزشک:

سابقه بیماری:

سابقه جراحی قبلی:

سابقه رادیولوژی وسونوگرافی:

لطفا مختصری از شرح حال خود را یادداشت فرمائید :

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است