ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (پرسشنامه دارو.docx)پرسشنامه داروفایل ورد495 kB
 Logo Hakim3   آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم

(پرسشنامه دارو)
 iso hakim

 

نام بیمار:                                               سن:                                                    وزن:                                               شغل:                                                        نام پزشک :

تاریخ و ساعت نمونه گیری :                                                          تاریخ و نتیجه آزمایش قبلی :

داروی مورد آزمایش

راه مصرف

IM , IV , PO

مدت زمان مصرف

دفعات مصرف روزانه

میزان مصرف Mg/24 hrs

آخرین زمان مصرف (تاریخ و ساعت )

Phenibar

         

Phenytoin

         

Carbamaz

         

Valporic Na

         

Primidone

         

Ethosuxi

         

Lamotrigin

         

Gabapantin

         

Keppra

         

Lithium

         

هدف از آزمایش      تنظیم دوز دارو □              تغییر نوع دارو □             وجود عوارض مسمومیت □

سابقه بیماری:   کبدی □                     کلیوی□                  قلبی □

داروهای دیگری که مصرف می شود:

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است