ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider

نحوه ی نمونه گیری و جمع آوری ادرار تمیز در نوزادان :

1. ناحیه تناسلی را با صابون مایع و آب بخوبی بشویید.
2. کودک را به پشت بخوابانید و پاهای او را با خم کردن زانو هایش به حالت نیمه باز درآورید.
3. توجه کنید که کیسه ادرار به کار رفته برای دختر و پسر متفاوت است .
4. آلت تناسلی پسر بچه را با حداقل دستکاری داخل سوراخ کیسه قرار دهید و برچسب آن را محکم کنید.
5. پس از برداشتن برچسب از اطراف دهانه ی کیسه، دستگاه تناسلی دختر بچه را به آرامی باز کنید و کیسه را از محل سوراخ طوری بچسبانید که مجرای ادرار داخل کیسه قرار بگیرد و برچسب آن را محکم کنید.
6. کیسه تا دو ساعت می تواند به شرط اینکه مدفوع نکند به کودک وصل باشد.
7. اجازه بدهید تا ادرار (تقریبا 20 سی سی) حدودا تا خط 5 کیسه مدرج جمع آوری شود.
8. کیسه ادرار را با دقت از محل اتصال جدا کنید و کیسه را به همان شکل داخل ظرف استریل مخصوص کشت قرار دهید. به هیچ وجه ادرار داخل کیسه را به ظرف مربوطه انتقال ندهید.
9. حتما جهت اطمینان از کافی بودن نمونه آن را به مسئولین نمونه گیری نشان دهید.

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است