ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider

دستورالعمل نحوه جمع آوری نمونه خلط:

1. نمونه صبحگاهی، نمونه مناسبتری است.
2. بهتر است بیمار ناشتا باشد.
3. لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولی شسته شود.
4. نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید. با سرفه عمیق خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه نمائید.
5. چنانچه برای تهیه خلط مشکل دارید سر خود را روی بخار اب گرفته و چند بار با دهان استنشاق نمائید تا خلط بیاید.
6. سعی شود نمونه آب دهان نباشد. آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است