ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider

دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع منی :

1. آزمایش منی به منظور ارزیابی پارامتر های مایع منی و در صورت وجود، تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد.
2. نمونه باید در آزمایشگاه تهیه شود.
3. نمونه باید در طی 3 تا 5 روز پس از آخرین نزدیکی یا خود تحریکی ( استمناء) بدون استفاده از بزاق یا صابون تهیه شود.
4. با دقت تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص جمع آوری شود، از دست رفتن بخشی از نمونه منجر به نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
5. پس از جمع آوری نمونه، آن را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است