ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider
هموستاز و ترومبوز
 • انجام تست اگریگومتری (بررسی عملکرد پلاکت ها) با دستگاه SYSMEX  cs2000i

 بررسی عملکرد پلاکت ها کار پیچیده و دشواری است که با تکنیک های جدید قابل انجام می باشد، مطالعات گام به گام در مورد ارزیابی بیماران مشکوک به اختلالات پلاکتی با بهره گیری از روش های آزمایشگاهی مناسب جهت تشخیص علت خونریزی و یا ترومبوز (لخته خون) مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله این آزمایش ها میتوان موارد زیر را ذکر نمود:

 1. شمارش تعداد پلاکت ها
 2. بررسی مورفولوژی سلول های خونی
 3. بررسی سطح فاکتور های انعقادی و مهارکننده های آنها
 4. بررسی سطح فاکتور های ضدانعقادی و فاکتور های فیبرینولایزی
 5. اگریگومتری پلاکت ها

در موارد پیشرفته که بیماران نیاز به مطالعه دقیق تری دارند، انجام آزمایش های تجمع پلاکتی،  بررسی فاکتور

فون ویلبراند (VWF) ، فلوسایتومتری، بررسی میکروسکوپی سلول های خونی و تست های مولکولی و اگریگومتری پیشنهاد می شود که تمامی تست های فوق در آزمایشگاه حکیم در حال انجام می باشد.

این مژده را می توان به هم میهنان عزیز داد که تست  فوق تخصصی اگریگومتری در آزمایشگاه حکیم کرج واقع در استان البرز به عنوان دومین مرکز در ایران (بعد از مرکز هموفیلی تهران) و برای اولین بار در بخش خصوصی در ایران با استفاده از پنج آگونیست، ADP، کلاژن، اپی نفرین، ریستوسیتین و آراشیدونیک اسید انجام می شود.  

با استفاده از تست اگریگومتری کلیه ی اختلالات پلاکتی همچون:

 1. بیماری های پلاکتی (ترومباستنی گلانزمن و بیماری برنارد سولیر )
 2. پایش بیماران مصرف کننده داروهای ضدپلاکتی ( آسپیرین و پلاویکس)
 3. نقص های اکتسابی عملکرد پلاکتی در بیماران کلیوی
 4. اختلالات ژنتیکی پلاکتی و ....

 قابل تشخیص می باشد.

 • انجام کلیه تست های بررسی کننده ترومبوز ( لخته خون) و خونریزی دهنده:

اختلال در فاکتور های انعقادی/ ضدانعقادی می تواند موجب ترومبوز یا خونریزی شود. لذا سنجش دقیق فاکتور های فوق بسیار حائز اهمیت است.  

فاکتور های انعقادی/ ضدانعقادی مربوطه که در آزمایشگاه حکیم انجام می شوند به شرح زیر می باشد:

 1. سنجش فاکتور های انعقاد 5- 7 - 8- 9 - 10- 11 و 12
 2. سنجش فاکتور 13 که در غربالگری اولیه PT و PTT خود را نشان نمی دهد.
 3. سنجش سطح فعالیت فیبرینوژن
 4. سنجش سطح فعالیت پروتئین C و S و آنتی ترومبین
 5. تشخیص و سنجش آنتی بادی های مهار کننده فاکتور های انعقادی

bleeding PanelThrombosis panel

 

 • انجام تست های اولیه و تکمیلی برای تشخیصی "ضد انعقاد های لوپوسی"

لوپوس آنتی کواگولانت ها آنتی بادی های خودی هستند که توسط سیستم ایمنی در مقابل فسفولیپید ها و یا پروتئین ها تولید می شوند.  آزمایش "ضد انعقاد های لوپوسی" در موارد زیر انجام می شود:

1-   تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید

2-   پیگیری علت سقط های مکرر

3-   تشخیص علت ترومبوز (لخته خون)

4-   کمک به ارزیابی علت آزمایش PTT غیرنرمال 

کلیه تست های مورد نیاز برای  تشخصی ضد انعقاد های لوپوسی در آزمایشگاه حکیم واقع در شهر کرج انجام می شود.

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است