ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider

انجام آزمایش ها، نیازمند آماده سازی و ارسال نمونه ها به بخش های فنی بر اساس نوع آزمایش می باشد. در بخش جداسازی، بلافاصله پس از نمونه گیری و بر حسب نمونه مورد نیاز برای هر آزمایش، نمونه ها جداسازی و آماده می شوند
مسئول بخش: خانم ایوبی
همکاران: خانم کفاش

X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است