ساعات کاری : 6:30 الی 20:30
Slider
پذیرش
نمونه گیری
جوابدهی
نمونه گیری
در منزل و محل کار
در محدوده کرج
رایگان
هموستاز و ترومبوز

انجام تست اگریگومتری (بررسی عملکرد پلاکت ها) با دستگاه SYSMEX  cs2000i

 بررسی عملکرد پلاکت

بخش های آزمایشگاه
previous arrow
next arrow
Slider
شعار بهداشتی

آزمایشگاه حکیم

به کارگیری کارکنان متخصص و کارآزموده، مدیران کارآمد و شایسته.
تجهیزات و سیستم‌های مدرن آزمایشگاهی با تکنولوژی روز دنیا.
بهره‌گیری از سیستم اتوماسیون جامع آزمایشگاهی برای ارایه خدمات دقیق، صحیح و سریع.

آزمایشگاه حکیم را در دنیای مجازی دنبال کنید
Slider

خدمات حکیم

هموستاز و ترومبوز
هموستاز و ترومبوز
هماتولوژی تخصصی
هماتولوژی تخصصی
نمونه گیری
نمونه گیری
بخش فلوسایتومتری
بخش فلوسایتومتری
بخش آندرولوژی
بخش آندرولوژی
بخش مولکولی
بخش مولکولی
بخش ایمونولوژی و سرولوژی
بخش ایمونولوژی و سرولوژی
بخش هورمون شناسی
بخش هورمون شناسی
بخش بیوشیمی
بخش بیوشیمی
بخش جداسازی نمونه
بخش جداسازی نمونه
بخش جداسازی نمونه
هماتولوژی تخصصی
Slider
Tamin Ejtemaie
Darmani
Mosalah
Iran
Day
1538646930
20177156481189
Sina
Asia
Alborz
1
1792434 995
Razi
2
Meli
Mellat
Pasargad
Refah
Saderat2
Sepah
Tejarat
X

آزمایشگاه حکیم

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب وبسایت آزمایشگاه حکیم محفوظ است